010-682 23 50

GDPR - Personuppgiftshantering

Har du funderat över hur Apex Security hanterar dina personuppgifter? Nedan redovisar vi bland annat vad vi samlar in, hur länge den sparas samt hur vi använder den. Apex Security kommer alltid se till ditt bästa som kund och värna om din integritet, såväl som behandla dina personuppgifter i enlighet med General Data Protection Regulation (GDPR).

Apex Security samlar in information för att kunna upprätta avtal och fullfölja våra åtaganden. För att kunna göra detta behandlar och sparar vi:

Data relaterad till dig som kund alternativt samarbetspartner

Denna information sparas för att vi ska kunna säkerställa att det är ni som kund, och givetvis för att kunna ta kontakt med er. Vi sparar denna information så länge vi har ett samarbete och Apex Security följer därefter tillämplig lagstiftning. Exempel på denna typ av data är namn, adress, telefonnummer och e-mail. Vissa tjänster som vi erbjuder kräver även att användarnamn samt lösenord sparas hos oss.

Ljudupptagning vid kontakt

Alla ingående och utgående telefonsamtal hos vår larmcentral spelas in och sparas i 12 månader. Detta sker för att få spårbarhet i ärenden.

Kommer vi att delge andra uppgifterna?

Behandlingen av personuppgifterna kan, inom ramen för GDPR samt sekretess även ske hos andra bolag i ett eventuellt framtida koncernförhållande där vi kan komma att ingå samt hos såväl nationella som internationella bolag som utgör biträden till oss. Behandling hos annan sker emellertid endast om vi känner oss trygga i att era personuppgifter får maximalt skydd

Vilken rätt har du?

Behandlas dina personuppgifter av oss har du som registrerad rätt att få information om vilka av dina personuppgifter som behandlas och invända mot viss typ av behandling. Du har även rätt att få personuppgifterna korrigerade om de inte stämmer, och i vissa fall har du rätt att få uppgifterna raderade eller behandlingen begränsad

Har du ytterligare frågor om hur vi hanterar personuppgifter eller våra riktlinjer som styr verksamheten kan du kontakta oss på info@apexsecurity.se

Vill du veta mer om oss eller har du några frågor kring våra tjänster? Kontakta gärna oss så hjälper vi dig!